Merjenje ravni glukoze v krvi

Educator1_500x189.jpg 

Merjenje ravni glukoze (običajno uporabljamo izraz krvni sladkor, glukoza pa je ustrezno kemijsko poimenovanje) v krvi je zelo pomemben del vodenja sladkorne bolezni. Raven glukoze mora biti izmerjena v ustreznih situacijah in primerno pogosto. Izmerite jo lahko sami ali vaši bližnji. Meritve izvajajte v dogovoru s svojim zdravnikom oziroma diplomirano medicinsko sestro, s katerima vodite vašo sladkorno bolezen. Vprašajte ju tudi, katere vrednosti glukoze so za vas najprimernejše.1

Z meritvami lahko izveste več o povezanosti glukoze s prehrano in gibanjem. Bolje ko boste razumeli vplive na svojo raven glukoze, lažje boste dosegali zastavljene cilje in pri tem tudi vztrajali. Z meritvami glukoze ovrednotimo uspešnost delovanja zdravil. Tako lahko zdravnik dobi dober vpogled v resnično stanje ravni glukoze in ustrezneje prilagaja odmerke zdravil oziroma zdravljenje pravočasno prilagaja. Če ste vešči prilagajanja odmerkov zdravil in ste tako dogovorjeni z zdravnikom, lahko ukrepate tudi sami. Posebno pomembne pa so meritve glukoze pri zdravljenju z insulinom, saj zagotavljajo varnost zdravljenja.1

Izvajajte le tiste meritve, na podlagi katerih bo sledil tudi ukrep, bodisi vaš (prilagajanje količine in sestave obroka, ritma prehrane, trajanja gibanja, po dogovoru z zdravnikom samostojno prilaganje odmerkov zdravil) bodisi ukrep vašega zdravnika. Merjenje glukoze samo po sebi, brez nadaljnjih ukrepov, ne bo izboljšalo vašega zdravstvenega stanja.1

Za merjenje ravni glukoze v krvi (v strokovnih krogih to imenujemo samokotrola) potrebujete sprožilno napravo in lancete za odvzem krvi iz prsta ter merilnik in testni listič za izvedbo meritve. Pri merjenju sledite naslednjim korakom:2

  • Umijte in posušite si roke. Roke si umijte v topli vodi, saj s tem pospešite prekrvitev.
  • S sprožilno napravo se zbodite v prst in iztisnite kapljico krvi.
  • Kapljico krvi nanesite na testni listič, kot je zapisano v navodilih za uporabo vašega merilnika.
  • Počakajte nekaj sekund, da se rezultat izpiše na prikazovalniku merilnika.
  • Lanceto in testni listič odvrzite v skladu z navodili.

Pri odvzemu krvi sledite navodilom proizvajalca za vašo sprožilno napravo. Da dobite kapljico krvi, stresajte roko pod zapestjem ali nežno stiskajte prst, ki ste ga zbodli. Najpogostejše je merjenje ravni glukoze v krvi iz prstne blazinice. Izjemoma lahko uporabite tudi kri iz drugih vbodnih mest, vendar te meritve niso vedno primerne.

Za vrednotenje glukoze v krvi v daljšem obdobju uporabljamo druge metode. Z laboratorijskim preverjanjem vrednosti HbA1c lahko ugotovimo povprečne vrednosti glukoze v zadnjih dveh ali treh mesecih.

 

1 International Diabetes Federation. Guideline on Self-Monitoring of Blood Glucose in Non-Insulin Tretaed Type 2 Diabetes. Dostopno na: http://www.idf.org/webdata/docs/SMBG_EN2.pdf

2 Joslin Diabetes Center. Blood glucose monitoring: your tool for diabetes control. Dostopno na: http://www.joslin.org/managing_your_diabetes_650.asp. Citirano 16. 10. 2008.


5 nasvetov za nežen odvzem krvi

Meritev glukoze v krvi žal ne moremo izvesti brez vbodljaja v prstno blazinico. V raziskavi je 35 odstotkov udeležencev navedlo bolečino za glavni razlog, da si bolniki s sladkorno boleznijo ravni glukoze v krvi ne merijo redno.1,2 Eden od dejavnikov, ki pripomorejo k večjemu občutku bolečine pri zbadanju, je napačno ravnanje z napravo. Pravilno zbadanje s sprožilnimi napravami Accu-Chek kar najbolj zmanjša neprijetni občutek. Z naslednjimi petimi koraki je vaše merjenje lahko manj neprijetno:


tip1_1.jpgUmijte in osušite roke.
 

 

 

tip2_1.jpgIzberite mesto za prebadanje na strani prstne blazinice, ne na blazinici.

 

 

tip3_1.jpgNapnite kožo, tako da nanjo trdno pritisnete sprožilno napravo.

 

 

tip4_1.jpgIzberite manjšo globino vboda, vendar táko, da pridobite dovolj krvi.

 

 

tip5_1.jpgKri odvzemajte vsak dan iz druge prstne blazinice in naredite vse potrebne korake, da zagotovite dobro prekrvitev.

 

 

1 Crossbow Research, 2004. Report on research on attitudes amongst "non-testers" for Roche Diabetes UK. Data on files at Roche Diagnostics.

2 Burge MS et al., Diabetes Care 2001; (24): 1502-3.

Diskretno zdravljenje z insulinsko črpalko

Z etuiji za nošenje lahko svojo insulinsko črpalko Accu-Chek Spirit Combo nosite na različnih mestih.

AC_Connect_300x300_SLO.jpg