Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Pogosta vprašanja

Splošna vprašanja

Napake lahko pregledujete, tako da pritisnete obe smerni tipki v meniju Moji podatki. Dnevnik napak shrani največ 25 napak (vključno z uro, datumom, kodo napake in številom merjenj od začetka uporabe do datuma).

Accu-Chek SmartPix V3.0 sam po sebi ne bo podpiral sistema Accu-Chek Mobile, saj nima USB-vmesnika/vrat. Vendar v profesionalnem okolju uporaba čitalnika Accu-Chek SmartPix in programa Accu-Chek SmartPix V1.0 (v Sloveniji na voljo konec leta) podpira sistem Accu-Chek Mobile, pa tudi izdelke z infrardečim vmesnikom. Naslednja generacija Accu-Chek Smart Pix, Smart Pix II (2013) bo združevala značilnosti čitalnika SmartPix in programa v enem izdelku (infrardeči in USB-vmesnik), zato bo podpirala Accu-Chek Mobile.

Podatki se shranijo kot datoteka CSV (Comma Separated Values), ki se odpre s programom za preglednice (Excel). V tej datoteki so vsi shranjeni rezultati na merilniku, z dodeljenimi oznakami.

Ne. Če se med merjenjem povežete z računalnikom, se merjenje prekine in na prikazovalniku se prikaže sporočilo: Priključen USB. Merjenje prekinjeno, morda ne bo rezultata.

Da.

Na voljo so 4 poročila:

 • Diagram gibanja
 • Diagram dnevnega povprečja
 • Diagram tedenskega povprečja
 • Seznam

Poročila se lahko oblikujejo za naslednja obdobja:

 • Za zadnje 3 dni
 • Za zadnje 4 dni
 • Za zadnjih 7 dni
 • Za zadnjih 30 dni
 • Za zadnjih 90 dni

Ne.

Merilnik naj bo vključen, povežite ga na računalnik s priloženim USB-kablom. Merilnik se bo preklopil na meni PC-analiza (vsi ostali postopki so prekinjeni). Izberite Poročila. Ko se vzpostavlja povezava, ste o tem obveščeni na prikazovalniku. Na prikazovalniku utripa simbol PC. Na računalniku odprite Raziskovalca (npr. Windows Explorer).

Merilnik je v raziskovalcu prikazan kot ena od USB-podenot, imenovan Accu-Chek. Odprite datoteko Accu-Chek. Odprite datoteko start.html. Odpre se brskalnik in prikažejo se prednastavljena poročila.

Merilnik ima vgrajen USB-vmesnik, s katerim se shranjeni rezultati prenesejo v ustrezno opremljen računalnik. Rezultate lahko v meniju PC-analiza prikažete na računalniku, in sicer:

 • Če izberete Prenos, se rezultati prenesejo na računalnik.
 • V meniju Poročila lahko rezultate prikažemo in analiziramo tako s programsko opremo merilnika kot tudi z brskalnikom na osebnem računalniku.

Dovoljeno območje preverjanja delovanja je shranjeno v kodnem čipu. Po končanem merjenju merilnik samodejno preveri, ali je pridobljeni rezultat s kontrolno raztopino pravilen (merilnik to naredi, če uporabnik označi rezultat merjenja kot rezultat preverjanja delovanja).

Za preverjanje delovanja se na testno polje namesto krvi nanese kontrolna raztopina. Po končanem merjenju merilnik samodejno preveri, ali je rezultat s kontrolno raztopino pravilen, in vam poda rezultat.

Merilnik ima vgrajeno podporno baterijo. Ta prevzame oskrbo z električno energijo, ko je merilnik brez baterij.

Doba uporabnosti podporne baterije je približno 3 (2) leta (leti). Če se izprazni, je ne moremo zamenjati z novo. Ko je podporna baterija prazna, se nastavitev ure in datuma izgubi, na prikazovalniku pa se namesto njiju prikažejo črtice. V tem primeru ponovno nastavite uro in datum.

Uporabljata se lahko 2 polnilni bateriji NiMH (tipa AAA). Število merjenj s polnilnimi baterijami je precej manjše kot pri običajnih. Ko se prvič pojavi opozorilo za zamenjavo baterije, lahko izvedete še manj kot 50 merjenj.

Z novim kompletom baterij lahko izvedete 500 merjenj ali merite približno 1 leto. Pri uporabi polnilnih baterij je število merjenj manjše kot pri običajnih baterijah.

Sistem Accu-Chek Mobile preverja uporabnost kasete za merjenje. Če je kateri od obeh datumov – rok uporabe ali rok uporabnosti – pretekel, merjenje s to kaseto ni več možno. Če začnete merjenje in bo uporabnost kasete kmalu pretekla, vas bo merilnik na to opozoril. Prvo obvestilo se prikaže 10 dni pred pretekom uporabnosti, nato pa še 5 dni, 2 dneva in 1 dan pred pretekom. Če je rok uporabnosti kasete že pretekel, se bo prikazalo obvestilo o tem in poziv k vstavitvi nove kasete za merjenje.

Kaseta se lahko ponovno vstavi v merilnik, če ima prazna testna polja in ji rok uporabe še ni pretekel. Merilnik prepozna kaseto, število razpoložljivih merjenj in rok uporabe.

Vsa reaktivna testna polja so občutljiva za zračno vlago. Kaseta za merjenje je ob dobavi v ovojnini, v kateri je sušilo, ki reaktivna polja ščiti pred zračno vlago 18 mesecev (rok uporabnosti). Sušilo je tudi sestavni del ogrodja kasete in zagotavlja 90-dnevno stabilnost kasete v merilniku. Ko se odpre primarna ovojnina kasete za merjenje, se uporabnost kasete zmanjša na 90 dni. Ko se kaseta vstavi v merilnik, merilnik spremlja rok uporabe kasete.

Uporabnost kasete za merjenje je odvisna od roka uporabe in od roka uporabnosti kasete.

Rok uporabe: Potem ko se kaseta za merjenje prvič vstavi v merilnik, jo je treba porabiti v 3 mesecih.

Rok uporabnosti pomeni datum, najmanj do katerega je kaseta za merjenje uporabna, če jo shranjujemo v neodprtem plastičnem vsebniku. Rok uporabnosti je natisnjen na škatlici kasete za merjenje in na foliji, s katero je zaprt plastični vsebnik.

Če se z nepravilno uporabo merilnik umaže, je potrebno čiščenje merilnika (glejte navodila za uporabo). Način delovanja merilnika s kaseto za merjenje pomeni, da merilnik običajno ne pride v stik s krvjo ali kontrolno raztopino.

Glasnost sistema se lahko nastavi na eno od 5 različnih ravni, pri tem je najnižja raven Tiho.

Sistem Accu-Chek Mobile se lahko uporablja na letalu, saj je v skladu z RTCA/DO-160F (razdelek 21, kategorija M).

Na rezultat merjenja ne vpliva nadmorska višina do 4000 m.

S sistemom Accu-Chek Mobile lahko uporabnik izračuna povprečja, ki izhajajo iz vseh shranjenih rezultatov in rezultatov, označenih Pred obrokom ali Po obroku. Rezultati, označeni kot Preverjanje delovanja, so izključeni iz izračuna povprečij. Za vsako skupino se lahko izračuna povprečje zadnjih 7, 14, 30 ali 90 dni.

Pri sistemu Accu-Chek Mobile uporabnik ne more brisati shranjenih rezultatov. Če so vsa spominska mesta (2000) zasedena, se najstarejši rezultat izbriše, tako da se naredi prostor za najnovejši rezultat merjenja.

Nastavijo se lahko oznake za zaznamek dogodkov, povezanih z rezultatom ali značilnostjo rezultata. Rezultat se lahko označi, če se odpre meni Označi, ko je rezultat še na prikazovalniku. Oznaka se ne more nastaviti za nazaj. Oznake, ki so na voljo:

 1. Pred obrokom
 2. Po obroku
 3. Drugo
 4. Preverjanje delovanja

Sistem Accu-Chek Mobile shrani največ 2000 rezultatov merjenj skupaj z datumom, uro in oznakami.

Testno polje sprejme od 0,3 do 5,0 μL krvi ali kontrolne raztopine.

Krvi pri sistemu Accu-Chek Mobile ne moremo dodajati. Sistem zazna premajhen nanos vzorca krvi in prikaže sporočilo o napaki.

Pred vsakim merjenjem sistem Accu-Chek Mobile preveri morebitne poškodbe testnega polja (npr. vpliv zračne vlage na kemične lastnosti testnega polja). Zato sistem Accu-Chek Mobile preverja količnik merilnih vrednosti belega polja na kaseti za merjenje in testnega polja. Če testno polje ni dovolj čisto, merjenje s tem testnim poljem ni mogoče, prikaže se sporočilo o napaki.

Roke je treba umiti s toplo vodo in milom ter jih dobro osušiti. S tem se pospeši prekrvitev, na koži pa se odstranijo ostanki npr. hrane in pijače, ki lahko povzročijo netočne rezultate. Čiste in suhe prstne blazinice so pogoj za optimalno merjenje glukoze s katerim koli merilnikom. Kakršna koli kontaminacija prstne blazinice z umazanijo ali tekočino (sladica, sadni sok itn.) lahko vpliva na merjenje s katerim koli merilnikom.

Sistem Accu-Chek Mobile meri koncentracijo glukoze v sveži kapilarni krvi z odbojno fotometrijo.

Sistem se ne sme uporabljati pri novorojenčkih.

Sistem Accu-Chek Mobile lahko za merjenje ravni glukoze v krvi uporablja samo ena oseba – zaradi tveganja prenosa okužbe, če merilnik uporablja druga oseba ali če zdravstveni strokovnjaki uporabljajo isti merilniki za merjenje ravni glukoze v krvi pri več kot eni osebi.


Accu-Chek Mobile

Opis

Sistem brez testnih lističev Accu-Chek Mobile odlikuje kaseta za merjenje s 50 testnimi polji na enem traku. 

 

S 4 enostavnimi koraki je zdaj merjenje ravni glukoze v krvi enostavnejše in udobnejše, predvsem za ljudi s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo z insulinom.

Čas merjenja

pribl. 5 sekund

Spomin

2000 rezultatov z uro, datumom in oznakami

Prenos podatkov

USB kabel

Teža

pribl. 129 g

Mere

121 x 63 x 20 mm

Prednosti in značilnosti
 • 50 testnih polj na enem traku – brez posameznih testnih lističev in zadrege z odlaganjem med odpadke
 • Enostaven odvzem krvi s sprožilno napravo, ki se napne in sproži z 1 klikom
 • 6 lancet v bobenčku – posamezna lanceta se ne vidi in se je ne dotikamo
 • Le 4 enostavni koraki za merjenje
 • Enostavnejše merjenje skoraj kjer koli in kadar koli
Tehnični podatki
Čas merjenja:

približno 5 sekund

Pogoji merjenja:
 • temperatura: od +10 °C do +40 °C
 • temperatura, ki še omogoča merjenje, vendar se rezultat označi: od +8 do +10 °C ali od +40 do +42 °C
 • vlažnost: od 15 do 85 % relativne vlažnosti
Pogoji shranjevanja:
 • brez baterije: od –25 do +70 °C
 • z baterijo: od –10 do +50 °C
 • z baterijo & kaseto: +8 do +30° C
 • vlažnost: 15 do 93 % relativne vlažnosti
Opomniki:

do 7 običajnih, posamezno nastavljivih opomnikov za merjenje, ki se dnevno ponavljajo, in do 3 enkratni opomniki, nastavljivi na 1, 1,5, 2 ali 3 ure po merjenju

Spomin:

2000 rezultatov z uro, datumom in oznakami

Mere:

121 x 63 x 20 mm (s pritrjeno sprožilno napravo)

Teža:

pribl. 129 g (s sprožilno napravo, baterijami, kaseto za merjenje in bobenčkom z lancetami)

Napajanje:

2 alkalno-magnezijevi bateriji ali visoko energijske baterije (1,5 V, tipa AAA, LR03, AM4 ali micro)

Trajanje baterije:

približno 500 merjenj ali 1 leto (manj, če je osvetlitev prikazovalnika nastavljena na raven 3 ali glasnost na raven 4 oz. 5 zaradi večje porabe moči)

Uporaba

Novi sistem brez testnih lističev Accu-Chek® Mobile

 

Odprite zaščitni pokrov.

Pridobite vzorec krvi.

Nanesite kri.

Odčitajte rezultat in zaprite pokrov.

 

 

Dodatni izdelki

USB-kabel

kontrolna raztopina

AST-kapica

nosilna torbica A: torbica z zadrgo

nosilna torbica B: torbica z magnetnim zapiranjem