Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

 Pravno obvestilo

Splošno

Spletna stran www.accu-chek.si in spletne strani, s katerih prek povezave dostopate do tega obvestila (v nadaljevanju: spletna stran), upravlja Roche, farmacevtska družba, d. o. o. (v nadaljevanju: upravljavec). Prosimo vas, da si kot uporabnik spletne strani pred prvim obiskom preberete to pravno obvestilo, saj vsebuje pomembne pogoje uporabe in določila o varovanju vaše zasebnosti. Zato je smiselno, da tudi kasneje občasno pregledate to pravno obvestilo, saj si upravljavec pridržuje pravico do spremembe.

Na spletni strani so v pomoč obiskovalcem tudi povezave z drugimi spletnimi stranmi. Upravljavec ne podaja mnenja o njihovi vsebini ter ne prevzema odgovornosti za uporabo in vsebino spletnih strani tretjih oseb. Vsebina spletnih strani je namenjena predvsem obiskovalcem v Sloveniji in je pripravljena skladno s slovensko zakonodajo, ki ureja to področje. Upravljavec ne jamči mednarodnim uporabnikom, da so vsi objavljeni podatki skladni z veljavnimi podatki v njihovi državi ter da so izdelki in storitve na voljo v enaki obliki in pod enakimi pogoji. Mednarodni uporabniki so pri prebiranju vsebin te spletne strani dolžni ravnati skladno s predpisi, ki veljajo v njihovi državi.

Pravice intelektualne lastnine

V skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP) je upravljavec spletne strani nosilec avtorskih pravic nad vsemi vsebinami, objavljenimi na spletni strani (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio- in videoposnetki, računalniški programi itn.).

Vsebine so uporabniku na voljo izključno za njegovo osebno, tj. nekomercialno rabo (50. člen ZASP). Brez pisnega dovoljenja upravljavca je tako prepovedano vsakršno spreminjanje, kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje vsebin v komercialne namene. Z zakonom (48., 49. in 51. člen ZASP) sta dovoljena uporaba oziroma reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela (npr. Vir: www.accu-chek.si, Vse pravice pridržane, Obiskano dne: xx. xx. xxxx).

Upravljavec spletne strani je imetnik vseh storitvenih in blagovnih znamk, omenjenih na spletni strani, razen če na spletni strani ni navedeno drugače. Blagovne znamke upravljavca so ustrezno registrirane in varovane z Zakonom o industrijski lastnini in mednarodnimi akti. Njihova uporaba je izrecno prepovedana, razen v primerih in obsegu, ki ga pisno dovoli upravljavec.

Za morebitna vprašanja ali predloge smo na voljo po elektronski pošti na naslovu [email protected] ali telefonu 080 12 32.

Pogoji uporabe in omejitev odgovornosti

Upravljavec je spletno stran oblikoval s potrebno skrbnostjo in se bo tudi v prihodnje po najboljših močeh trudil, da bodo na njej tekoči in pravilni podatki. Upravljavec si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani kadarkoli spremeni, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Vsak uporabnik dostopa, pregleduje in uporablja objavljene vsebine na lastno odgovornost ter z vstopom in ogledom kateregakoli dela oziroma vsebine spletne strani potrjuje, da se strinja z omejitvami, navedenimi v tem pravnem obvestilu. Upravljavec spletne strani in avtorji vsebin od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval določbe v pravnem obvestilu ter predpise s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine in avtorskega prava.

Vsebina spletnih strani je namenjena predvsem slovenskim uporabnikom, zato je prilagojena slovenski pravni ureditvi. Upravljavec spletne strani ne zagotavlja tujim uporabnikom, da so vsebine na spletni strani skladne s predpisi, ki veljajo v drugih državah, oziroma da so izdelki in storitve upravljavca v drugih državah na voljo v enaki obliki in pod enakimi pogoji. Tuji uporabniki so pri dostopanju in uporabi vsebin spletne strani dolžni ravnati skladno z veljavnimi predpisi njihove države.

Vse informacije in vsebine na spletni strani so zgolj informativne narave in niso namenjene vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja. Vsebine na spletni strani v nobenem primeru ne predstavljajo ponudbe, nasveta za nakup, trgovanje ali kakršnokoli transakcijo ali vlaganje itd.

Informacije o izdelkih in aktivnih učinkovinah, ki so navedene na spletni strani, so le splošna informacija o ponudbi družbe. Tudi informacije o raznih bolezenskih stanjih so izključno splošne informativne narave, saj ni namen upravljavca dajati strokovne zdravniške nasvete ali navodila za zdravljenje, upravljavec in avtorji vsebin na spletni strani pa tudi ne prevzemajo nobene odgovornosti za točnost in ažurnost vsebin na spletni strani oziroma za njihovo uporabo. O uporabi proizvodov in storitev upravljavca za namene zdravljenja se mora uporabnik posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

Spletna stran vsebuje tudi hipertekstualne povezave do spletnih strani tretjih oseb. Povezave so objavljene v pomoč uporabnikom pri iskanju dodatnih informacij. Ker upravljavec ne more zagotoviti nadzora nad vsebino spletnih strani tretjih oseb, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino na teh spletnih straneh oziroma za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov pri dostopanju do teh strani in pri njihovi uporabi. Objava hipertekstualne povezave do spletne strani tretje osebe tudi ne implicira nikakršnega mnenja oziroma stališča upravljavca o vsebinah na tej spletni strani.

Niti upravljavec niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletne strani, obstoja ali uporabe spletne strani oziroma vsebin na njej oziroma bi bila v zvezi z naštetim, ali zaradi nemožnosti uporabe vsebin na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti informacij in vsebin na spletni strani, ne glede na to, ali so bili o možnosti take škode obveščeni ali ne.

Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec se zaveda pomena varovanja osebnih podatkov uporabnikov, zato je ob upoštevanju tehnološkega razvoja in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zasebnost elektronskih komunikacij (Zakon o varovanju osebnih podatkov, Splošna uredba o varstvu podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah), po svojih najboljših močeh predvidel in sprejel potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za varnost obdelave podatkov uporabnikov spletne strani ter za zaščito osebnih podatkov uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom, neustrezno uporabo, razkritjem, izgubo ali uničenjem.

Več o tem, kako varujemo in obdelujemo vaše osebne podatke, si preberite na tej povezavi.