Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 Pravno obvestilo

 

Pravno obvestilo in pogoji uporabe

 

Prosimo vas, da si pred obiskom spletne strani www.accu-chek.si preberete Pravno obvestilo in pogoje uporabe spletnih strani. Z obiskom spletne strani nadaljujte le, če se s pogoji uporabe strinjate.

Spletne strani smo oblikovali s potrebno skrbnostjo in tudi v prihodnje bomo storili vse, da bodo informacije na teh spletnih straneh res točne in podatki ažurni. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino teh spletnih strani, na kakršen koli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. NITI ROCHE FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O. NITI KATERA KOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI TEH SPLETNIH STRANI, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ ZVEZE ALI BI BILA V ZVEZI Z OBSTOJEM, DOSTOPOM DO IN/ALI Z UPORABO TEH SPLETNIH STRANI IN/ALI INFORMACIJ, KI JIH TE SPLETNE STRANI VSEBUJEJO, IN/ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE INFORMACIJ NA TEH SPLETNIH STRANEH IN/ALI KAKRŠNE KOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI V NJIHOVI VSEBINI, NE GLEDE NA TO, ALI SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Vsebina te spletne strani je namenjena samo informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavlja ponudbe ali nasveta za nakup, trgovanje ali kakršne koli transakcije. Informacije na tej strani tudi niso mišljene kot nasvet glede vlaganj.

Informacije na spletni strani so le podpora in informativnega značaja, ne morejo pa nadomestiti komunikacije med bolnikom in zdravnikom. Vse informacije in podobe na teh spletnih straneh so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Vse blagovne znamke, omenjene na tej spletni strani, so v lastništvu ali registrirane pri družbi Roche, razen če ni drugače navedeno.

Na spletni strani so v pomoč obiskovalcem podane tudi povezave z drugimi spletnimi stranmi. Roche ne podaja mnenja o njihovi vsebini ter ne prevzema odgovornosti za uporabo in vsebino spletnih strani tretjih oseb.

Vsebina spletnih strani je namenjena predvsem za obiskovalce v Sloveniji in je pripravljena skladno s slovensko zakonodajo, ki ureja to področje. Roche farmacevtska družba d.o.o. ne jamči mednarodnim uporabnikom, da so vsi objavljeni podatki skladni z veljavnimi podatki v njihovi državi ter da so izdelki in storitve na voljo v enaki obliki in pod enakimi pogoji. Mednarodni uporabniki so pri prebiranju vsebin te spletne strani dolžni ravnati skladno s predpisi, ki veljajo v njihovi državi.

Pravno obvestilo o varovanju osebnih podatkov

V podjetju Roche se zavedamo pomena varovanja zasebnosti obiskovalcev naših spletnih strani, zato smo sprejeli vse potrebne varnostne ukrepe. Z osebnimi podatki obiskovalcev spletnih strani ravnamo v skladu z Rochevo direktivo o varovanju osebnih podatkov, zakonodajo EU in veljavnimi domačimi zakoni, ki urejajo shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov, dostop do njih in njihov prenos.

S tem obvestilom vas želimo seznaniti z načinom zbiranja podatkov ter s sprejetimi varnostnimi ukrepi.

Osebne podatke na spletu v podjetju Roche zbiramo na dva splošna načina:

  • Zbiranje podatkov, ki nam jih posredujete

Osebni podatki. Naše spletne strani lahko obiščete, ne da bi pri tem navajali svoje osebne podatke. Vaše osebne podatke lahko zbiramo, le če se vi odločite, da nam jih posredujete.

Zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, el. naslov ter druge osebne in zdravstvene informacije) le z vašo privolitvijo. Podjetje Roche d.o.o. vam zagotavlja, da bo z vsemi vašimi informacijami ravnalo strogo zaupno in jih ne bo posredovalo tretjim osebam. Vaši posredovani podatki se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja ne odjavite.

Zbirni podatki. V nekaterih primerih iz podatkov, ki nam jih sporočate, izločimo osebne identifikatorje in nato take podatke shranimo v agregatni (zbirni) obliki. Kombiniramo jih lahko z drugimi informacijami za oblikovanje anonimnih zbirnih statističnih podatkov (npr. število obiskovalcev, izvorno ime domene ponudnika internetnih storitev), ki so nam v pomoč pri izboljšanju naših izdelkov in storitev.

Vaša privolitev – za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov
S posredovanjem osebnih podatkov prek menija Registracija merilnika, Prijava na informacije in Pošljite nam el. sporočilo na spletni strani www.accu-chek.si in strinjanjem s splošnimi določili, se šteje, da soglašate s tem, da družba Roche d.o.o. vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje vaše osebne podatke in druge podatke o vas kot uporabniku, na način in v namene, opisane v nadaljevanju; obenem izjavljate in potrjujete, da ste seznanjeni s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007); izjavljate tudi, da vas je podjetje Roche d.o.o. seznanilo z dejstvom, da je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno, in da če navedenih osebnih podatkov ne želite posredovati, vas podjetje Roche d.o.o. ne bo obveščalo o informacijah ali ponudbah, ne boste sodelovali v nagradni igri in v zvezi z vašimi osebnimi podatki ne bo izvajalo tržnih raziskav; seznanjeni ste, da se lahko iz sistema sporočil kadar koli izpišete, in sicer tako, da to sporočite na elektronski naslov slovenija.accu-chek@roche.com ali pokliče na 080 12 32.

Podjetje Roche d.o.o. bo vaše osebne podatke kot upravljavec osebnih podatkov uporabljalo za:

- za namene obveščanja o skrbno izbranih informacijah in ponudbah, za katere bo menilo, da so za vas zanimive, 
- za sodelovanje v nagradni igri ter za 
- izvajanje tržnih raziskav.

  • Podatki, ki se zbirajo samodejno

Nekatere podatke prejmemo samodejno, kadar koli obiščete naše spletne strani ali nam pošljete elektronsko pošto. Za vsakega obiskovalca naših spletnih strani naš strežnik avtomatsko prepozna ime obiskovalčevega področja, ne pa tudi njegovega elektronskega naslova. Zbiramo samo skupne informacije o tem, katere strani obiskovalci odpirajo in obiskujejo, ter o informacijah, ki jih obiskovalec posreduje, na primer pregledne informacije in/ali prijave na spletne strani. Analiziramo samo skupne informacije, ki jih posredujejo obiskovalci naših spletnih strani, da bi izboljšali vsebino in storitve, ki jih ponuja naša spletna stran.

Med to samodejno tehnologijo, ki jo uporabljamo, spadajo na primer prijave na strežnik/IP-naslovi, piškotki in spletne lučke.

Prijave na strežnik/IP-naslovi
IP-naslov je število, ki vam ga dodeli računalnik, kadar koli obiščete splet. Vsakršna računalniška identifikacija na spletu se opravlja z IP-naslovi, ki računalnikom in strežnikom omogočajo prepoznavanje in medsebojno sporazumevanje. Podjetje Roche zbira IP-naslove zato, da vodi upravljanje sistema in da zbirne podatke sporoči podružnicam, poslovnim partnerjem in/ali prodajalcem, ko opravljajo analizo spletnih strani in preverjajo njihovo delovanje.

Piškotki
Piškotek je podatek, ki se vam samodejno naloži na trdi disk računalnika, ko se prijavite na določene spletne strani. Prepozna samo vaš brskalnik na strežniku. Večina brskalnikov je nastavljena tako, da sprejmejo piškotke, čeprav lahko brskalnik ponastavite tako, da zavrne vse piškotke ali da sporoči, kdaj je bil piškotek poslan. Pomembno pa je, da nekateri deli naših spletnih strani morda ne bodo pravilno delovali, če boste piškotke zavrnili. Piškotki nam lahko povedo, kako in katere strani na spletnih straneh obiskujejo ljudje v kakšnem številu. Te informacije so v združeni obliki in njihov namen je izboljšati naše spletne strani.

Spletne lučke
Pri nekaterih spletnih straneh ali elektronski pošti lahko v podjetju Roche uporabljamo skupno internetno tehnologijo, imenovano spletna lučka (znana tudi kot pasična ali čista GIF-tehnologija). Spletne lučke nam pomagajo pri analiziranju učinkovitosti spletnih strani, na primer s štetjem obiskovalcev strani ali tega, koliko obiskovalcev je kliknilo na ključne elemente strani.

 

Vaše nastavitve
Za uporabo naše spletne strani je več možnih nastavitev. Lahko se odločite, da sploh ne boste navedli nobenih podatkov, iz katerih bi bilo mogoče razbrati vašo identiteto, tako da jih ne vpišete v noben obrazec ali podatkovno polje na naših straneh in da ne uporabljate nobenih osebno določljivih storitev, ki so na voljo. Če se odločite, da boste navedli osebne podatke, jih imate pravico kadar koli pogledati in popraviti, ko se prijavljate v neko aplikacijo. Na nekaterih straneh vas sprašujejo za dovoljenje v zvezi s posamezno uporabo vaših podatkov, ki jo lahko odobrite ali zavrnete. Če izberete posebne storitve ali sporočila, na primer elektronski časopis, se boste imeli možnost kadar koli odjaviti, tako da boste sledili navodilom, ki so v vsakem sporočilu. Če želite odpovedati neko storitev ali prejemanje sporočil, se bomo potrudili, da bomo vaše podatke čim prej izločili, čeprav bomo pred obravnavo vašega zahtevka najbrž potrebovali dodatne informacije. 

Če želite preprečiti, da bi vam piškotki anonimno sledili med brskanjem po naših straneh, lahko spremenite nastavitve brskalnika, tako da zavrne vse piškotke ali da prikaže, kdaj je bil piškotek poslan.

 

Varnost
Pri Rochu uporabljamo previdnostne ukrepe, pravila ter druge tehnološke in varnostne postopke za zaščito vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, neustrezno uporabo, razkritjem, izgubo ali uničenjem. Za zagotovitev tajnosti vaših podatkov uporabljamo tudi industrijski standardni požarni zid in zaščito gesla. Vendar ste vsekakor vi dolžni zagotoviti ustrezno zaščito in varnost svojega računalnika.

 

Izmenjava in prenos podatkov
Roche lahko poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu osebnih podatkov, ki je registriran za opravljanje take dejavnosti ter zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

Ni neposredne tržne uporabe za tretje osebe. Osebno določljivih podatkov, ki jih vpisujete na naših spletnih straneh, ne bomo prodajali ali jih drugače dajali tretjim osebam, da bi jih neposredno uporabile pri trženju, razen če smo vas prej o tem nedvoumno obvestili in pridobili vaše izrecno soglasje, da lahko vaše podatke izmenjavamo na ta način.

Pošiljanje elektronske pošte prijateljem ali sodelavcem. Na nekaterih straneh podjetja Roche imate možnost poslati povezavo ali sporočilo prijatelju ali sodelavcu z napotilom na spletno stran podjetja Roche. Naslove elektronske pošte, ki ste jih morda poslali prijatelju, bomo uporabili za pošiljanje informacij prijatelju v vašem imenu. Podjetje Roche ali druge tretje osebe jih ne bodo zbirali ali uporabljali za druge namene.

 

Izjava o zasebnosti za otroke
Naše spletne strani so namenjene odraslim. Od oseb, za katere vemo, da so mlajše od 15 let, ne zbiramo osebno določljivih podatkov brez predhodnega preverljivega soglasja njihovega zakonitega zastopnika. Ta zakoniti zastopnik ima pravico, da si na svojo zahtevo ogleda podatke, ki jih je otrok sporočil, in/ali zahteva njihov izbris.

 

Povezave z drugimi spletnimi stranmi
Naše spletne strani vsebujejo tudi povezave z drugimi stranmi, vendar Roche ne prevzema odgovornosti za spoštovanje njihove zasebnosti in vsebine.

 

Spremembe izjave o zasebnosti
Datum začetka veljavnosti te izjave o zasebnosti je 24. maj 2012.

 

Kako vzpostaviti stik s podjetjem ROCHE

Če vas o varovanju osebnih podatkov še kar koli zanima ali če bi želeli, da vam v podjetju Roche spremenimo ali izbrišemo profil, vas prosimo, da nam pošljete obvestilo na elektronski naslov: slovenija.accu-chek@roche.com ali nas pokličete na brezplačen telefon 080 12 32 (od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro).