Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Pogosta vprašanja

Splošna vprašanja

Merilnik Accu-Chek Aviva samodejno prepozna kontrolne raztopine Accu-Chek Aviva, zato je preverjanje delovanja preprostejše kot kadar koli.

Najprej z robčkom obrišite konico stekleničke. Nato merilnik postavite na ravno površino, vstavite testni listič in iztisnite kapljico kontrolne raztopine na sprednji rob lističa. Na prikazovalniku se skupaj z utripajočim »L« izpiše rezultat. Če želite rezultat označiti kot raven 1, pritisnite enkrat na eno od smernih tipk. Če ste preverjanje izvedli z raztopino ravni 2, pritisnite isto smerno tipko še enkrat. Za potrditev nastavitve ravni kontrolne raztopine v merilniku pritisnite tipko za vključitev/izključitev. Če je rezultat v dovoljenem območju, se na prikazovalniku izmenično pojavljata »OK« in rezultat preverjanja delovanja.

Kakor hitro je na testnem lističu dovolj krvi, jo merilnik samodejno zazna in začne z merjenjem, tudi če rumeno okence še ni polno. Uporabnik mora kri dodati, samo če na prikazovalniku še naprej utripa znak v obliki kaplje krvi.

Tako kot je za merjenje vedno potrebna sveža kapljica krvi, je treba uporabiti tudi svežo kapljico kontrolne raztopine, saj se tako izognemo uporabi kontaminirane raztopine. Staro kontrolno raztopino je vedno treba obrisati s konice stekleničke, saj le tako za merjenje uporabimo samo tekočino, ki je v steklenički.

Merilnik lahko deluje s krvjo iz 5 drugih delov telesa. To so podlaket, dlan, nadlaket, stegno in meča.

Na vsakem testnem lističu Accu-Chek Aviva je 6 pozlačenih elektrod, ki skupaj z ostalimi deli sistema izvajajo obsežna preverjanja kakovosti delovanja.

Merilnik Accu-Chek Aviva deluje po elektrokemičnem principu; namesto po fotometričnem, na katerem temeljijo merilniki Accu-Chek Active, Accu-Chek Compact in Accu-Chek Go.

Elektrokemični biosenzorji, ki so vgrajeni v merilnik Accu-Chek Aviva, zagotavljajo visoko raven občutljivosti in natančnosti.

Pri elektrokemičnem načinu glukozna hidrogenaza encimsko reagira z glukozo v vzorcu, pri čemer se sprosti elektron, ki reagira z mediatorjem. Posledično se modificirani mediator elektrokemično spremeni v prvotno stanje z aplikacijo razlike med električno napetostjo med elektrodami, katere rezultat je manjši električni tok, ki ga sistem zazna.

Dodatna notranja baterija omogoča, da ura v merilniku deluje, tudi če odstranite glavno baterijo. Tako lahko baterijo vzamete iz merilnika za 72 ur, ob tem pa ohranite uro in datum. Če medtem zamenjate baterijo, vas bo merilnik naslednjič, ko ga boste vključili, prosil, da potrdite čas in datum. Notranja baterija se bo samodejno napolnila. Če baterije ne boste zamenjali v 72 urah, bo merilnik shranil nastavitev datuma in časa, tik preden se je notranja baterija izpraznila.

Na prikazovalniku se izpiše sporočilo o napaki.

Na prikazovalniku se bosta izmenično prikazovala sporočilo o napaki in rezultat preverjanja delovanja.

Testni lističi uporabljajo glukozno dehidrogenazo, ki onemogoča, da bi kisik vplival na rezultate merjenja.

Preden uporabnik napolni okence testnega lističa, merilnik preveri kakovost delovanja lističa, s čimer zagotovi, da bo listič dal veljaven rezultat merjenja. S tem se zagotovi, da listič ni bil izpostavljen zunanjim okoljskih vplivom, kot je vlažnost.

Da. Merilnik Accu-Chek Aviva je odobren za uporabo z vensko, arterijsko in neonatalno kri, zato je primeren za uporabo v kliničnih okoljih.

Kadar odpravljate težave na merilniku, boste včasih morali pregledati napake. Z naslednjimi koraki lahko vidite zadnjih 10 napak, shranjenih v spominu:

 • Pritisnite levo ali desno smerno tipko za dostop do spomina.
 • Pritisnite in držite približno 4 sekunde obe tipki naenkrat. Na prikazovalniku se bo izpisalo zadnje sporočilo o napaki.
 • Pomikajte se po spominu, da si ogledate zadnjih 10 napak.

Tega postopka ni v navodilih za uporabo.

Z merilnikom Accu-Chek Aviva lahko merite raven glukoze v krvi iz vzorca, ki ga vzamete na štirih drugih mestih. To so podlaket, nadlaket, stegno ali meča.

Doba uporabnosti testnih lističev je 18 mesecev od datuma proizvodnje.

Ko je merilnik vključen in na prikazovalniku utripa znak v obliki testnega lističa, pritisnite gumb za vključitev/izključitev in ga držite približno 4 sekunde, da se na prikazovalniku izpišeta ura in beseda »SET«.

Pritisnite in držite gumb za vključitev/izključitev, dokler se ne pojavi utripajoč znak za listič.

Če je začetni vzorec krvi, ki ga nanesete na okence testnega lističa, premajhen, bo na prikazovalniku še naprej utripal znak v obliki kaplje krvi. Če v 5 sekundah ne nanesete dovolj krvi, se na prikazovalniku pojavi sporočilo o napaki »E-4«.

Podatki o dovoljenih območjih so shranjeni na aktivacijskem čipu.

Merilnik Accu-Chek Aviva preverja veliko več možnih težav kot prejšnji sistemi Accu Chek. To pomeni, da združi moč tehnologije v sistemu za merjenje (merilniku), aktivacijskem čipu in testnih lističih s 6 pozlačenimi elektrodami ter med vsakim merjenjem izvede obsežna varnostna preverjanja.

Varnostna preverjanja so:

* Preverjanje vzorcev

 • Preveri, da je v okencu pravilna količina krvi.
 • Uporabniku sporoči, če je potreben večji vzorec krvi.
 • Omogoča dodatno odmerjanje – v 5 sekundah.
 • Zazna razliko med krvjo in kontrolno raztopino.

* Preverjanje testnih lističev

 • Preveri morebitne poškodbe ali zlorabo testnih lističev in reagentov.
 • Preveri, ali so bili lističi izpostavljeni visoki vlažnosti.
 • Preveri, ali so elektrode lističev opraskane.
 • Merilnik je oblikovan tako, da v primeru previsoke vlažnosti ali temperature skuša izničiti njun vpliv. Če to ni mogoče, se na prikazovalniku izpiše sporočilo o napaki.

*Sistemska preverjanja

 • Preverjanje sprememb:
  • hematokritov
  • vlažnosti
  • temperature

Preverjanja se začnejo, ko merilnik vključite, in se zaključijo, ko se prikaže rezultat merjenja.

Za en dan lahko nastavite 4 opomnike za merjenje, med katerimi mora biti najmanj 15 minut. Ob shranjenih časih bo merilnik oddajal piske, vsaki 2 minuti po 3 piske za vsak opomnik. Opomnik se ne bo vklopil, če je merilnik ob času alarma vključen ali če ste raven glukoze v krvi izmerili vsaj 30 minut pred nastavljenim opomnikom. Če merilnik vključite med oddajanjem zvoka za opomnik, se bo piskanje za opomnik izklopilo.

Rezultate merjenj lahko preprosto prenesete tako, da infrardeče okence (IR) na vrhu merilnika usmerite proti infrardečemu okencu (IR) na napravi Accu-Chek SmartPix. Razdalja med okencema naj bo med 3 in 10 cm.

Način za prenašanje podatkov vključite z naslednjimi koraki:

 • Izključite merilnik.
 • Pritisnite in držite obe smerni tipki, da na prikazovalniku začneta izmenično utripati dve puščici.
 • Sledite navodilom za prenos podatkov, ki so napisana za programsko opremo, in zaženite program.

V raziskavi trga, v katerem so uporabniki primerjali različne oblike in velikosti testnih lističev, se je večini vprašanih zdela najboljša rešitev listič z okencem za nanašanje na spodnjem delu lističa.

Poleg tega uporabniki lažje uporabljajo testne lističe z okencem za nanašanje na spodnjem delu lističa pri merjenju s krvjo iz drugih vbodnih mest.

Ne. Testni lističi so označeni z zeleno oznako, da se razlikujejo od prejšnjih testnih lističev, na katere je klinično pomembno vplivala maltoza. Zeleni kvadratek označuje, da izdelek uporablja novo in naprednejšo kemijo, na katero maltoza nima vpliva. Znak se nahaja na ovojnini, navodilu za uporabo in nalepki na vsebniku s testnimi lističi.

Ne, dovoljena območja so enaka za vse serije.

Vrednosti preverjanja delovanja se shranijo v spomin merilnika, vendar jih na prikazovalniku ne morete videti. Če si želite ogledati shranjene rezultate preverjanja delovanja, jih najprej prenesite na računalnik s posebno programsko opremo, na primer z napravo Accu-Chek SmartPix.

Na delovanje testnih lističev lahko vplivajo samo tri snovi v krvnem obtoku – galaktoza, ksiloza in lipidi. Na noben drug uveljavljen sistem za merjenje ravni glukoze v krvi ne vpliva tako malo snovi.

Bolniki, ki so bili na ksiloznem testu (absorpcijski test z D-ksilozo), naj 24 ur po tem testu ne uporabljajo merilnika Accu-Chek Aviva za merjenje ravni glukoze v krvi in naj se s svojim zdravnikom posvetujejo o drugih možnostih merjenja.

Da. Uporabnik lahko na testni listič kri doda v 5 sekundah po tem, ko je na testni listič prvič nanesel kri.

Da. V načinu za nastavitve preprosto izključite piske.

Ne. Pred merjenjem preverite rok uporabnosti, ki je odtisnjen na vsebniku s testnimi lističi. Ne uporabljajte testnih lističev po preteku roka uporabnosti.

Ne. V merilnikih Accu-Chek Aviva lahko uporabljate le testne lističe Accu-Chek Aviva.


Accu-Chek Aviva

Opis

Privlačen novi dizajn za diskretno in enostavno merjenje. Brez kodiranja in brez posebnih nastavitev pred prvo uporabo je merilnik pripravljen za merjenje že takoj po nakupu.

Prikazovalnik

velik LCD

Enostaven

brez kodiranja, brez nastavitev

Čas merjenja

približno 5 sekund

Vzorec

0,6 μl

Masa

59 g z baterijo

Prednosti in značilnosti
 • Dizajn, prijazen za uporabnika. Velik in jasen prikazovalnik ter testni lističi, s katerimi je rokovanje zelo preprosto.
 • Majhen krvni vzorec. Hitro vpijejo krvni vzorec, za verodostojne rezultate pa je dovolj že 0,6-μl kapljica krvi.
 • Brez kodiranja. Hitrejše in enostavnejše merjenje.
 • Brez posebnih nastavitev pred prvo uporabo. Merilnik je pripravljen za uporabo že takoj po nakupu.
 • Opomniki za merjenje pred obrokom in po njem. Uporabnik lahko nastavi največ 4 opomnike, ki ob različnih urah čez dan spomnijo na merjenje.
 • Dodatna baterija. V merilniku je še manjša baterija, s katero se do 72 ur ohranijo nastavitev ure in podatki v spominu, če v merilniku ni glavne baterije ali če se le-ta izprazni.
Tehnični podatki
Velikost krvnega vzorca:

0,6 μl

Napajanje:

ena 3-voltna litijeva baterija (tip CR2032)

Doba uporabnosti baterije:

približno 1000 meritev (1 leto s 3 merjenji na dan)

Čas merjenja:

približno 5 sekund

Temperatura delovanja sistema:

med 8 in 44 °C

Spomin:

največ 500 rezultatov merjenja in 20 rezultatov preverjanja delovanja

Mere:

94 x 52 x 21 mm

Zasnova:

ročna uporaba

Prenos podatkov:

infrardeča povezava (IR)

Princip merjenja:

 elektrokemijski

Povprečja merjenja:

7-, 14-, 30- in 90-dnevno

Varnostne karakteristike:
 • opozorilo za hipoglikemijo (hipo)
 • 4 nastavljivi opomniki za merjenje
 • opomniki za merjenje pred obrokom in po njem
 • splošna oznaka
 • označevanje posebnih dogodkov