Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Roche v Sloveniji

Roche farmacevtska družba d.o.o. je hčerinsko podjetje in del skupine Roche, ki skrbi za dostopnost zdravil, in vitro diagnostičnih (IVD) medicinskih pripomočkov in storitev matične družbe v Sloveniji.

Začetki delovanja segajo v leto 1996, ko je bila ustanovljena podružnica, ki se je leta 2005 preoblikovala v podjetje Roche farmacevtska družba d.o.o. Ta združuje poslovanje obeh globalnih divizij, farmacevtike in diagnostike.

Naše temeljno vodilo je v Sloveniji omogočiti sodobno, inovativno, za bolnika prijazno zdravljenje in diagnosticiranje vseh bolezni, za katere ima družba Roche ustrezne in celovite rešitve. Svoj prispevek družbi podjetje vidi tudi v omogočanju in izvajanju kliničnih raziskav, s pomočjo katerih se lahko številni bolniki zdravijo z najsodobnejšimi zdravili, z vključevanjem slovenskih strokovnjakov v mednarodne raziskave pa podjetje prispeva tudi k razvoju medicinske znanosti v Sloveniji.      

Smo slovensko podjetje, ki zaposluje skoraj 80 strokovnjakov. Ti se pri svojem delu vključujejo v mednarodne procese sodelovanja in s tem Slovenijo poslovno in strokovno povezujejo s svetom.

V Sloveniji podjetje Roche farmacevtska družba d. o. o. sestavljata diviziji farmacevtike in diagnostike.

Diagnostika

Skupaj z divizijo farmacevtike je Rocheva diagnostika pomemben del sodobnega zdravstva.

Naš široki spekter inovativnih in vitro diagnostičnih testov in sistemov ima ključno vlogo na revolucionarnem področju integriranih zdravstvenih rešitev. Zajema zgodnje odkrivanje, usmerjeno presejanje, ocenjevanje, prognozo in nadzor bolezni. In vitro diagnostika krvi, tkiva ali drugega bolnikovega vzorca je pomemben vir objektivne informacije, ki pripomore k izboljšanemu vodenju bolezni in oskrbi bolnika.

Rocheva diagnostika je aktivna v vseh tržnih segmentih, od znanstvenih raziskav in kliničnih laboratorijskih sistemov do samokontrole za bolnike.

Področja poslovanja

Centralizirana in POC diagnostika

Izdelki Centralizirane in POC (obposteljne) diagnostike pripomorejo h kliničnim odločitvam na najrazličnejših področjih, tudi v onkologiji, virologiji, pri srčno-žilnih, vnetnih in nalezljivih boleznih ter za zdravje žensk. Rešitve znamke cobas®, namenjene diagnostičnim laboratorijem, pa tudi ambulantam in končnim uporabnikom, zagotavljajo zdravstvenim delavcem in bolnikom zanesljive in prave informacije ob pravem času in na pravem mestu. Centralizirana in POC diagnostika zajema naslednja področja:

  • klinična kemija in imunologija,
  • laboratorijska avtomatizacija in IT-rešitve,
  • obposteljna diagnostika,
  • urinska analiza,
  • hematologija in hemostaza,
  • samokontrola za bolnike,
  • rešitve po meri za biotehnologijo.

Roche Molecular solutions

Poslovno področje Molecular solutions vključuje napredne rešitve za molekularno diagnostiko, tkivno diagnostiko in sekvenciranje.

Roche molekularna diagnostika razvija, proizvaja in dobavlja široko paleto inovativnih testov, ki temeljijo na tehnologiji verižne reakcije s polimerazo (PCR). Poudarek je na področjih virologija, zdravje žensk, onkologija, mikrobiologija in genomika ter presejalnih preiskavah krvi. Na področju tkivne diagnostike sistemi Ventana standardizirajo in optimizirajo proces barvanja tkivnih vzorcev ter s tem pomagajo patologom, da lahko priporočijo najustreznejšo rešitev za zdravljenje bolnika. Poleg tega ponuja Roche širok spekter instrumentov in visokospecifičnih reagentov ter testnih kompletov za sekvenciranje s poudarkom na genomiki in proteomiki.

Roche širok spekter instrumentov in visokospecifičnih reagentov ter testnih kompletov za sekvenciranje s poudarkom na genomiki in proteomiki.

Roche Diabetes Care je pionir v razvoju sistemov za spremljanje ravni glukoze v krvi ter vodilna družba na svetovnem trgu sistemov in storitev za vodenje sladkorne bolezni. Blagovna znamka Accu-Chek je že več kot 40 let predana ljudem s sladkorno boleznijo, da jim omogoči čim bolj normalno in aktivno življenje, pa tudi zdravstvenim strokovnjakom, da čim bolj optimalno vodijo bolezen svojih bolnikov. Danes portfelj Accu-Chek ponuja ljudem s sladkorno boleznijo in zdravstvenim strokovnjakom inovativne izdelke ter celostne rešitve za enostavno, učinkovito in uspešno vodenje sladkorne bolezni. Izdelki Accu-Chek pokrivajo merilnike ravni glukoze v krvi, sisteme za dovajanje insulina, sprožilne naprave, sisteme za vodenje podatkov in edukacijske programe – prispevek k boljšemu izidu zdravljenja.